Cenník DAKR

Stavebnica Panter je tvorená pohonnou jednotkou s motorom, riadidlami a kolesami. K tejto pohonnej jednotke sa jednoduchým a rýchlym spôsobom pripevňujú adaptéry pre vykonávanie najrôznejších prác.

Cenník výrobkov DAKR vo formáte PDF nájdete tu: cenník dakr.pdf
Cenník výrobkov DAKR vo formáte XLS nájdete tu: cenník dakr.xls

 

Pomocník po celý rok

Stroje DAKR sú vždy viacúčelové, použiteľné po celý rok. K jednej pohonnej jednotke pripojíte viac strojov a tým si ušetríte značnú časť svojich finančných prostriedkov, pretože nemusíte kupovať drahé jednoúčelové stroje. Kosačku, mulčovač, zhrabovač, vozík, drvič konárov a ďalšie adaptéry použijete od jari do jesene. Naproti tomu v zime letné adaptéry uložíte a použijete snehovú frézu alebo zhrňovacia radlicu.Výrobky DAKR nie sú určené pre občasné použitie, majú profesionálne a kvalitnú konštrukciu vhodnú do náročných podmienok.

 

Náskok proti konkurencii

Veľký dôraz kladieme na vývoj nových výrobkov, kde sú uplatnené najnovšie poznatky. Aj pre rok 2010 sme pripravili úplne novú diskovú kosačku DZS 125 pre pohonné jednotky Panter FD 2 i motory s odstredivou spojkou systému RZS, Terra a Vari. S výkonom motora 6,5 HP sme dosiahli pracovného záberu 125 cm, čo je u rotačných kosačiek absolútne unikátny parameter. Pracovný záber väčšiny konkurenčných rotačných kosačiek činí pri rovnakom výkone motora cca 60 cm.

Vysoká kvalita a nízka cena

Nespornou výhodou našich strojov je nízka obstarávacia cena. Tento fakt však môže zvádzať k názoru, že ide o stroje na nižšej kvalitatívnej úrovni. Nie, oproti iným si môžeme dovoliť nasadiť nízke ceny z toho dôvodu, že neplatíme vysoké sumy za úroky z úverov a iných dlhov 

(pretože žiadne úvery nepotrebujeme), disponujeme najmodernejšími výrobnými strojmi a máme nízke režijné náklady v spojení s vysokou pracovnou produktivitou.

 

Vyrábame spoľahlivé a jednoduché stroje, prosté poruchových uzlov. Náš systém riadenia kvality v oblasti vývoja, konštrukcie, výroby, predaja a servisu výrobkov je certifikovaný podľa EN ISO 9001. Praktickým dôkazom vysokej kvality našich strojov je ich export do najvyspelejších krajín sveta. Najväčší záujem o naše stroje je vo Veľkej Británii, významné sú aj náš vývoz do Francúzska a Nemecka.

  

 

Spoznajte výkon! 

 Veľký dôraz kladieme na výber pohonných jednotiek. Používame kvalitné motory HONDA GCV 160 a GCV 190 plniace normu EÚ 2, ďalej potom veľmi známe BRIGGS & STRATTON vyrábané v USA. 
V našich strojoch nájdete rokmi preverený 650 Series a veľmi silný a úsporný 850 Series I / C, vybavený tlakovou filtráciou oleja a samočinným systémom Ready Start. Pre stavebnicový systém kosačky RZS 69, Panter a traktorové prevodovky ponúkame aj kvalitné české dvojtaktné motory JIKOV v prevedení 5 alebo 6 HP. Všetky nami ponúkané motory majú vynikajúci pomer ceny a úžitkovej hodnoty, veľkú výkonovú rezervu a jednoduchú údržbu.

 

 

 

Nízka hlučnosť, vibrácie a emisie výfukových plynov 
Vďaka konštrukčnému riešeniu a precíznemu prevedení má väčšina strojov DAKR nižšiu hlučnosť a vibrácie ako porovnateľné konkurenčné stroje. Z hľadiska nízkej hlučnosti je úplne unikátne a mimo všetku konkurenciu kosačka Tekton Honda s garantovanou hladinou akustického výkonu vo výške 92 dB (A) pri šírke záberu 60 cm. Pre ilustráciu: je to nižšia hodnota, než má prevažná väčšina strunových kosačiek aj kosačiek na nízku trávu s podstatne menším záberom kosenia. Ak vám záleží na tom, aby ste pri kosení čo možno najmenej obťažovali sami seba a susedov hlukom, sú stroje DAKR ideálnym riešením. U strojov Panter FD 2 a FD 3 výrazne obmedzujeme škodlivé účinky vibrácií motora na obsluhu, ale i ostatné časti stroja, použitím silentblokov.

Spoľahlivý jednoduchý tanier - kvalitne pokosená tráva 

 

Náš žací tanier je zhora odkrytý. Je to preto, aby odhadzoval posekanú trávu na stranu, mimo dosahu nožov. Odhadzovanie trávy je navyše podporované špeciálnym rozmetadlom nad tanierom. Ak sa tanier zakryje, nože opakovane sekajú do trávy a tým ju znehodnocujú. Tráva má tiež väčšiu tendenciu rôzne sa namotávať do stroja. Preto naše taniere zhora nezakrývate.
Žacie tanier má mierny dopredný sklon, čo má za následok, že nože sekajú trávu pred tanierom, ale v zadnej časti sú vedené nad strniskom a neskracujú ho. Tanier je tiež maximálne odkrytý zo spodnej strany. Je to preto, aby bola tráva kosená čo najbližšie pri zemi. Ak by sme zospodu zakryli celý tanier podbehy, každá nerovnosť by takto krytý tanier príliš nadvihli a mali by sme vysoké strnisko, ktoré sa veľmi zle hrabe. Navyše je náš tanier podstatne lacnejši oproti tanieru s celoplošným podbehom. Tak ako u automobilov dochádza aj u kosačiek k nehodám. Tie sú spôsobené nárazom kosačky do veľkých kameňov, oceľových rúr, betónových obrubníkov a ďalších predmetov, ktoré by na kosenie pozemku správne byť nemali, ale často tam sú. Tanier je z 2 mm hrubého plechu a energiu veľkého nárazu utlmí tým, že sa pokrivia. Oprava je jednoduchá, podomácky si vymeníte kosiaci disk a môžete pracovať ďalej.

 

 

Dostávajte novinky

Odoberajte newsletter
a súhlasim so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.